Ilgtspējīgas ēkas būvniecība sākas ar rūpīgu tās koncepta izstrādi vēl pirms konkrētās lokācijas izvēles un turpinās projektēšanas un būvniecības procesa plānošanas, būvniecības un ēkas nodošanas ekspluatācijā stadijās.

< Atpakaļ